logo Stimulansz
lijn
lijn

Nieuws

actueel: Volg ons op Twitter voor meer nieuws: @ThesaurusZW

februari 2017: Nu online: de begrippenlijst rondom de Participatiewet, Wet SUWI en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsgehandicapten voor de Programmaraad Samen voor de klant, een samenwerkingsverband van Divosa, UWV, VNG en Cedris.

januari 2017: We zijn samen met GGD GHOR en internetbureau Yard Internet in gesprek over de doorontwikkeling van het GGD GHOR Kennisnet. De TZW krijgt een belangrijkere rol in de tagging van de content en het relateren van de content.

januari 2017: De Geografische Thesaurus is geactualiseerd! Regionale indelingen zijn gecontroleerd en de nieuwe gemeente Meierijstad is toegevoegd.

januari 2017: Gemeente Oost Gelre gaat de TZW gebruiken voor metadatering en zoekondersteuning op de site Samen in Oost Gelre.

januari 2017: Stimulansz werkt aan een nieuwe versie van de handboeken voor gemeenteprofessionals: kennisbank Inzicht Sociaal Domein. De TZW wordt ingezet bij het zoeken en voor inhoudelijke tagging van de content.

december 2016: De Verwijsgids Kanker, een digitale sociale kaart rondom kankerzorg met inhoudelijke informatie van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is online! De TZW ondersteunt het zoeken en wordt ingezet voor de metadatering van de content.

december 2016: Benieuwd naar de gezichten achter de TZW? Over ons.

augustus 2016: In samenwerking met het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz hebben we een begrippenlijst ontwikkeld rondom de zorgstandaarden in de ggz.

mei 2016: Zorginstituut Nederland wil meer aandacht besteden aan terminologiebeheer. De medewerkers van de TZW gaan een deelselectie aanleggen en gaan gebruikte definities in kaart brengen. Gestart wordt met de termen uit de iStandaarden.

april 2016: Voor de NPCF, nu PatiŽntenfederatie Nederland hebben we een eerste mapping van ziektetermen naar de internationale medische terminologie Snomed CT uitgevoerd. Daarmee is er vanuit alle synoniemen vanuit de TZW, ook de taal van de patiŽnt, een link naar de gestandaardiseerde concepten die in steeds meer medische systemen gebruikt worden voor standaardisatie. De 300 termen worden gebruikt in de website Zorgkaart Nederland

januari 2016: GGZ-organisatie Virenze gebruikt de jeugdzorgregio's uit de Geografische TZW voor hun aanmeldmodule voor jeugd-ggz op de website en om intern overzicht te hebben in de landelijke regio-indeling.

mei 2013: de TZW is inclusief medewerkers overgenomen door Stimulansz! Wij zien een goede toekomst voor de TZW bij Stimulansz en hopen de komende tijd onze dienstverlening binnen de sector zorg en welzijn verder uit te breiden.