logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgverlening
het geven van zorg en/of de levering van voorzieningen, en alles wat met het proces van zorgverlening te maken heeft
Specifieker begrip
wachtlijsten
zorg in natura
zorgaanbieders
zorgbehoefte
zorginstellingen
zorgverleningsovereenkomsten
zorgverzakelijking
zorgvraag
zorgzwaarte
Zie ook
vraagsturing
zorgverleners
 

© 2017 Stimulansz