logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"A"

alarmeringssystemen
communicatiesystemen die iemand de mogelijkheid geven door een (elektronisch) signaal hulp te vragen aan een persoon die dat signaal ontvangt en die de hulp verstrekt of zorgt dat de hulp verstrekt wordt
Specifieker begrip
dwaaldetectie
personenalarmering
 

© 2017 Stimulansz