logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

levensloopregeling
spaarregeling waarmee werknemers geld of tijd kunnen sparen voor het opnemen van maximaal anderhalf jaar verlof, bijvoorbeeld zorgverlof, ouderschapsverlof, educatief verlof, sabbatsverlof of om eerder met pensioen te gaan; per 1.1.2012 afgeschaft; deelnemers met op 31.12.2011 een saldo van 3.000 of meer kunnen tot 2021 doorsparen, hun tegoed laten staan en/of opnemen
Zie ook
onbetaald verlof
Wazo
 

© 2016 Stimulansz