logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vrijheidsbeperking
rechten en plichten van patiŽnten in de gezondheidszorg zoals vastgelegd in verschillende wetten, zoals de Wet Bopz, WGBO, WMCZ, Wkkgz; voorbeelden van patiŽntenrechten zijn inzagerecht en recht op niet-weten
Ook wel
onvrijwillige zorg
Specifieker begrip
dwangbehandeling
Zie ook
BOPZ
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Wet zorg en dwang
 

© 2017 Stimulansz