logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

kortdurend verblijf
logeeropvang in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, vergoed vanuit de Wmo 2015, Jeugdwet of Wlz; vanuit de Jeugdwet en Wlz alleen indien permanent toezicht noodzakelijk is en vanuit de Jeugdwet maximaal drie etmalen per week, vanuit de Wlz maximaal twee etmalen per week
Algemener begrip
logeeropvang
 

© 2017 Stimulansz