logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

eerstelijnsverblijf
ELV; tijdelijke opname van mensen met een zorgbehoefte vanwege medische redenen in een verzorgings- of verpleeghuis gedurende maximaal zes weken bij een toegenomen zorgbehoefte, ter ontlasting van de mantelzorg, bij ziekte van de mantelzorger en/of na een ziekenhuisopname
Algemener begrip
kortdurende opname
Zie ook
zorghotels
 

© 2017 Stimulansz