logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"T"

terminale zorg
verzorging en de begeleiding van in de laatste levensfase (terminale fase) verkerende patiŽnten; de zorg is meestal intensief en veelal kortdurend en kan zowel thuis als binnen een instituut worden geboden
Specifieker begrip
bijna-thuishuizen
hospices
palliatieve sedatie
stervensbegeleiding
Zie ook
netwerken palliatieve zorg
palliatieve zorg
VPTZ
zorgverklaringen
 

© 2017 Stimulansz