logo Stimulansz
lijn
lijn

Disclaimer

De Thesaurus Zorg en Welzijn (TZW) is een product van Stimulansz.

Stimulansz streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar websites op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Stimulansz niet garanderen dat de informatie altijd compleet en actueel is. Aan de informatie op onze website kunt u geen rechten ontlenen. Stimulansz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom. Stuur uw reactie naar thesaurus@stimulansz.nl.

Het bekijken en printen van de inhoud van deze website is toegestaan met inachtneming van de navolgende voorwaarden. De inhoud van de website mag alleen gebruikt worden voor informatiedoeleinden. De inhoud van de website mag op geen enkele wijze worden gedownload voor toepassing in informatiesystemen, of verder worden verspreid.

Het copyright ligt bij: © 2021 Stimulansz