logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"O"

ouderinitiatieven
projecten waarbij ouders een kleinschalige woonvorm opzetten voor hun gehandicapte kinderen en de gewenste begeleiding inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb)
Opmerking
voor initiatieven van mensen met een handicap zelf (en niet hun ouders) zie cliëntinitiatieven
Ook wel
wooninitiatieven
Zie ook
cliëntinitiatieven
kleinschalig wonen
persoonsgebonden budget
scheiden wonen zorg
 

© 2021 Stimulansz