logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

kortdurende opvang
tijdelijke opvang van kinderen of volwassenen met een zorgbehoefte vanwege bijvoorbeeld een beperking, autismespectrumstoornis, ADHD of dementie in onder meer kortverblijftehuizen, logeerhuizen of pleeggezinnen ter ontlasting van de mantelzorg, tijdens vakantie of ziekte van mantelzorgers, in crisissituaties of ter overbrugging tot een uithuisplaatsing
Opmerking
voor tijdelijke opvang van mensen met een zorgbehoefte in een verzorgings- of verpleeghuis zie kortdurende opname
Ook wel
tijdelijke opvang
Algemener begrip
kortdurende zorg
respijtzorg
Specifieker begrip
deeltijdpleegzorg
kortverblijftehuizen
logeeropvang
 

© 2021 Stimulansz