logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"O"

ouderenadvisering
het bijstaan van ouderen die moeite hebben of krijgen met het voortzetten van een zelfstandige bestaanswijze, door middel van informatieverstrekking, advisering, bemiddeling en begeleiding op het terrein van wonen, zorg, welzijn en financiën
Ook wel
seniorenvoorlichting
Algemener begrip
cliëntondersteuning
Zie ook
ouderenadviseurs
preventief huisbezoek
 

© 2021 Stimulansz