logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"I"

intermediairs
adviseurs die informatie, voorlichting en advies geven en bemiddelen bij instanties
Specifieker begrip
casemanagers dementie
mantelzorgconsulenten
paraprofessionals
 

© 2021 Stimulansz