logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

kwaliteit van leven
de door mensen zelf ervaren kwaliteit van hun leven die wordt bepaald door fysieke, psychische en sociale factoren, zoals door persoonlijke kenmerken, de kwaliteit van relaties, geestelijk evenwicht, de vervulling van levensdoelen, de mate van aanpassing aan de ontstane situatie in geval van ziekte, beperking of ouderdom, en maatschappelijke participatie; primair is kwaliteit van leven een subjectief begrip, maar het bevat ook objectieve aspecten
Ook wel
kwaliteit van bestaan
levenskwaliteit
 

© 2021 Stimulansz