logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorginstellingen
ieder organisatorisch verband waar minimaal twee personen namens de organisatie zorg verlenen die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)
Algemener begrip
zorg
zorgverlening
Zie ook
Wmcz
zorgaanbieders
 

© 2021 Stimulansz