logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgverlening
het geven van zorg en/of de levering van voorzieningen, en alles wat met het proces van zorgverlening te maken heeft
Specifieker begrip
wachttijden
zorg in natura
zorgaanbieders
zorgbehoefte
zorginstellingen
zorgverzakelijking
zorgvraag
zorgzwaarte
Zie ook
vraagsturing
zorgverleners
 

© 2021 Stimulansz