logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

psychogeriatrische zorg
zorg die verleend wordt aan ouderen met psychische stoornissen die verband houden met ouderdom (bijvoorbeeld dementie)
Algemener begrip
ggz voor ouderen
Specifieker begrip
dementiezorg
psychogeriatrische thuiszorg
warme zorg
Zie ook
ouderenpsychiatrie
psychogeriatrie
 

© 2021 Stimulansz