logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

beroerte
bloeding in de hersenen (hersenbloeding) of verstopping van een bloedvat in de hersenen door een bloedprop (herseninfarct), waardoor een deel van de hersenen geen of te weinig zuurstofrijk bloed krijgt, waardoor hersenbeschadiging optreedt, met vaak (tijdelijke) verlammingen en/of afasie (taalstoornis) als gevolg; de medische term hiervoor is cerebrovasculair incident (CVA)
Ook wel
CVA
Algemener begrip
niet-aangeboren hersenletsel
 

© 2021 Stimulansz