logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgboerderijen
boerderijen die dagbesteding, werkprojecten en/of wonen bieden aan (ex-)psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen, moeilijk opvoedbare jongeren enz.
Algemener begrip
dagopvang
 

© 2021 Stimulansz