logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorghotels
hotels, soms verbonden aan een ziekenhuis of woon-zorgcentrum, waar mensen tijdelijk kunnen verblijven met zorg en begeleiding als overbrugging tot terugkeer naar huis na een ziekenhuisopname, tot opname in een verpleeg- of verzorgingshuis of ter ontlasting van hun mantelzorger(s)
Algemener begrip
logeeropvang
overbruggingszorg
Zie ook
eerstelijnsverblijf
 

© 2021 Stimulansz