logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"H"

hulpmiddelenzorg
verstrekking van hulpmiddelen aan mensen die daar behoefte aan hebben; onder meer via thuiszorgwinkels en apotheken gefinancierd door zorgverzekeraars vanuit de Zvw of Wlz, via gemeenten vanuit de Wmo 2015 of Participatiewet en via UWV vanuit de WIA
Algemener begrip
zorgfuncties
Zie ook
hulpmiddelen
thuiszorgwinkels
 

© 2021 Stimulansz