logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgvisies
1. opvattingen over hoe de zorg georganiseerd moet zijn, uitgaand van bepaalde mensbeelden 2. uitleg van een instelling over haar idee, normen en waarden over zorg; de aard en omvang van de doelgroepen, het zorgbeleid, vormgeving van de organisatie en accommodatie enz.
Specifieker begrip
inclusie
substitutie
vermaatschappelijking van de zorg
vraaggestuurd werken
Zie ook
vraagsturing
zorgvernieuwing
 

© 2021 Stimulansz