logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

wonen zorg welzijn
geïntegreerde benadering door samenwerking en coördinatie van activiteiten van woningcorporaties, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders die leidt tot een betere afstemming van vraag en aanbod
Ook wel
welzijn, wonen en zorg
zorg, wonen en welzijn
Specifieker begrip
integrale teams
Wmo-loketten
Zie ook
maatschappelijke ondersteuning
ontschotting
wonen
woonzorg
zorg
 

© 2021 Stimulansz