logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgzwaarte
hoeveelheid zorg die nodig is voor een cliënt; ook gebruikt als maat om inzet van middelen en personeel in verschillende zorgsectoren te berekenen
Algemener begrip
zorgverlening
Specifieker begrip
klassen
Zie ook
indicatiestelling
zorgbehoefte
zorgvraag
 

© 2021 Stimulansz