logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"O"

onbetaalde zorg
alle zorg die wordt verleend zonder dat er een geldelijke vergoeding tegenover staat
Zie
informele zorg
 

© 2021 Stimulansz