logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"I"

interculturele zorg
zorg die vanuit het oogpunt van toegankelijkheid en kwaliteit is afgestemd op zowel zorgvragers met een Nederlandse achtergrond als zorgvragers met een migratieachtergrond
Algemener begrip
zorg
Zie ook
interculturalisatie
 

© 2021 Stimulansz