logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

VETC
voorlichting in eigen taal en cultuur; voorlichting aan allochtonen in de eigen taal over onder meer gezondheid, gezondheidszorg en opvoeding, gegeven door veelal allochtone consulenten die daarmee taal- en cultuurverschillen overbruggen
Algemener begrip
interculturele hulpverlening
voorlichting
Zie ook
VETC'ers
 

© 2018 Stimulansz