logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

VETC
voorlichting in eigen taal en cultuur; voorlichting in de eigen taal aan mensen met een migratieachtergrond over onder meer gezondheid, gezondheidszorg en opvoeding, gegeven door veelal consulenten met een migratieachtergrond die daarmee taal- en cultuurverschillen overbruggen
Algemener begrip
interculturele hulpverlening
voorlichting
Zie ook
VETC'ers
 

© 2021 Stimulansz