logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"I"

intervalopname
geplande, regelmatig terugkerende tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis van mensen met een zorgbehoefte ter ontlasting van de mantelzorg
Algemener begrip
intervalzorg
kortdurende opname
 

© 2021 Stimulansz