logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

kortdurende opname
tijdelijke opname van mensen met een zorgbehoefte in een verzorgings- of verpleeghuis gedurende maximaal zes weken bij een toegenomen zorgbehoefte, ter ontlasting van de mantelzorg, bij ziekte van de mantelzorger en/of na een ziekenhuisopname
Opmerking
voor tijdelijke opvang van mensen met een verstandelijke beperking in kortverblijftehuizen of logeerhuizen zie kortdurende opvang
Ook wel
tijdelijke opname
Algemener begrip
kortdurende zorg
respijtzorg
Specifieker begrip
eerstelijnsverblijf
intervalopname
vakantieopname
 

© 2021 Stimulansz