logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

kortverblijftehuizen
KVT's; voorzieningen voor tijdelijke opvang van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, waar ze gemiddeld drie maanden verblijven tijdens vakantie, ziekte van ouders/verzorgers, wegens een crisissituatie in het gezin of wegens de noodzaak tot uithuisplaatsing als er nog geen plaats elders beschikbaar is
Algemener begrip
kortdurende opvang
 

© 2021 Stimulansz