logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"G"

geestelijke gezondheidszorg
ggz; deelgebied binnen de gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verpleging en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen, zowel met psychosociale problemen als met psychische stoornissen; biedt tevens preventie
Ook wel
ggz
Specifieker begrip
ggz voor ouderen
ggz voor volwassenen
jeugd-ggz
Zie ook
psychische problemen
 

© 2021 Stimulansz