logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

ketenzorg
opeenvolging van verschillende soorten zorg die diverse zorgaanbieders aanbieden aan de patiënt/cliënt en waarbij die zorgaanbieders gezamenlijk zorgen voor een vloeiend verloop
Opmerking
betreft het niet opeenvolgende zorg maar wel samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders rondom één patiënt/cliënt zie zorgnetwerken
Ook wel
multidisciplinaire zorg
zorgcontinuüm
zorgketens
Zie ook
ontschotting
zorgcoördinatie
 

© 2021 Stimulansz