logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

psychiatrische thuiszorg
psychiatrische zorg aan huis voor volwassen patiënten met ernstige meervoudige problemen; gericht op het voorkomen of verkorten van een klinische opname, of het motiveren tot een opname; bij psychiatrische zorg thuis (PZT) wordt gedurende kantooruren gewerkt; bij psychiatrische crisisinterventie thuis (PCT) zijn PCT-teams zeven dagen per week operationeel
Ook wel
psychiatrische intensieve thuiszorg
psychiatrische zorg thuis
Algemener begrip
thuiszorg
Specifieker begrip
psychogeriatrische thuiszorg
Zie ook
vermaatschappelijking ggz
 

© 2021 Stimulansz