logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

klantgerichte zorg
hulpverlening waarbij niet het beschikbare aanbod de oplossingsrichting bepaalt, maar waarbij de cliënt met zijn probleemsituatie, mogelijkheden en zorgvraag centraal staat
Zie
vraaggestuurd werken
 

© 2021 Stimulansz