logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

kortdurend zorgverlof
betaald verlof van maximaal tweemaal de wekelijkse arbeidsduur voor werknemers voor de verzorging van een zieke partner, kind of ouder, familieleden in de tweede graad en anderen met wie de werknemer een sociale relatie heeft; geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo)
Algemener begrip
zorgverlof
 

© 2021 Stimulansz