logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgverlof
betaald en onbetaald verlof om een (ernstig) zieke of hulpbehoevende naaste verwant of een ander met wie de werknemer een sociale relatie heeft, te kunnen verzorgen
Ook wel
mantelzorgverlof
Specifieker begrip
kortdurend zorgverlof
langdurend zorgverlof
 

© 2021 Stimulansz