logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

kwartiermaken
poging om een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin mensen met een psychische of verstandelijke beperking meer mogelijkheden hebben tot sociale integratie en participatie, onder meer door het begrip te vergroten en door toegang tot sportverenigingen en buurthuizen te vergemakkelijken
Algemener begrip
vermaatschappelijking ggz
Zie ook
inclusie
maatjesprojecten
 

© 2021 Stimulansz