logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

langdurend zorgverlof
verlof voor werknemers die willen zorgen voor een zieke of hulpbehoevende partner, kind of ouder, familielid in de tweede graad of een ander met wie de werknemer een sociale relatie heeft
Ook wel
palliatief verlof
verlof voor stervensbegeleiding
Algemener begrip
zorgverlof
Zie ook
stervensbegeleiding
 

© 2021 Stimulansz