logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

leerlingenvervoer
vervoer naar het (speciaal) onderwijs (zowel basis- als voortgezet onderwijs) voor leerlingen voor wie het vervoer door een beperking of door de afstand een probleem is; het kan openbaar vervoer zijn of aanvullend vervoer; gemeenten vergoeden onder bepaalde voorwaarden de kosten op basis van hun gemeentelijke verordening leerlingenvervoer
Algemener begrip
doelgroepenvervoer
Zie ook
vervoersvoorzieningen
 

© 2021 Stimulansz