logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"O"

onbetaald verlof
geheel of gedeeltelijk vrij zijn van werk voor een bepaalde periode zonder doorbetaling van salaris maar met behoud van het arbeidscontract, bijvoorbeeld in de vorm van sabbatsverlof, ouderschapsverlof of langdurend zorgverlof; via de levensloopregeling kan een werknemer zelf geld of tijd sparen zodat hij tijdens het onbetaald verlof toch (een deel van) zijn loon heeft
Zie ook
levensloopregeling
 

© 2021 Stimulansz