logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

logeerhuizen
voorzieningen voor logeeropvang van volwassenen of kinderen met een beperking, mensen met dementie of kinderen met een autismespectrumstoornis of ADHD, ter ontlasting van de mantelzorg
Algemener begrip
logeeropvang
 

© 2021 Stimulansz