logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vakantieopvang
opvang overdag en 's nachts tijdens de vakantie van mensen met een beperking, autismespectrumstoornis, ADHD of dementie om de mantelzorg of pleegzorg te ontlasten; dat kan zijn in logeerhuizen, wooninstellingen of pleeggezinnen
Opmerking
voor het tijdelijk opnemen in een verzorgings- of verpleeghuis van mensen met een zorgbehoefte tijdens vakantie van de mantelzorger zie vakantieopname; voor opvang alleen overdag tijdens vakanties van kinderen met een handicap zie vakantiedagopvang
Algemener begrip
logeeropvang
Specifieker begrip
vakantiepleegzorg
 

© 2021 Stimulansz