logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

weekendopvang
opvang van thuiswonende mensen met een (verstandelijke) beperking of dementie voor een aantal weekenden per jaar; kan worden geboden door weekendpleegzorg, door instellingen voor gehandicapten of logeerhuizen
Algemener begrip
logeeropvang
Specifieker begrip
weekendpleegzorg
 

© 2021 Stimulansz