logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

lokaal vrijwilligersbeleid
gemeentelijk en provinciaal overheidsbeleid op lokaal niveau ten aanzien van vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties; bijvoorbeeld over collectieve verzekeringen voor vrijwilligers, subsidiëring van onkostenvergoedingen
Opmerking
niet verwarren met vrijwilligersbeleid binnen organisaties
Algemener begrip
maatschappelijke ondersteuning
vrijwilligerswerkbeleid
 

© 2021 Stimulansz