logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

maatjes
getrainde vrijwilligers die praktische ondersteuning bieden en recreatieve activiteiten ondernemen met (ex-)psychiatrische patiënten, tienermoeders, (ex-)dak- en thuislozen, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen enz.
Ook wel
vrijwillige maatjes
Algemener begrip
vrijwilligers in de zorg
Zie ook
maatjesprojecten
 

© 2021 Stimulansz