logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

mantelzorgondersteuning
emotionele, technische en/of praktische ondersteuning en deskundigheidsbevordering voor mantelzorgers, bijvoorbeeld via cursussen bij steunpunten mantelzorg of thuiszorginstellingen, met als doel het vergroten van hun draagkracht en het verminderen van de draaglast
Ook wel
ondersteuning mantelzorgers
Algemener begrip
maatschappelijke ondersteuning
Specifieker begrip
mantelzorgbeleid
mantelzorgconsulenten
Mantelzorglijn
respijtzorg
steunpunten mantelzorg
Zie ook
mantelzorgcafés
mantelzorgers
thuiszorg
zorgbelasting
 

© 2021 Stimulansz