logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"N"

nachtopvang
opvang gedurende de nacht, bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen in passantenverblijven of voor ouderen of mensen met een verstandelijke beperking die (tijdelijk) 's nachts niet alleen thuis kunnen zijn in respectievelijk verpleeg- en verzorgingshuizen of een instelling voor verstandelijk gehandicapten
Zie ook
respijtzorg
 

© 2021 Stimulansz