logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"S"

secundaire verzorgers
mensen die zorg verlenen aan zelfstandig wonende zieke of gehandicapte familieleden of vrienden, als aanvulling op de zorg door centrale verzorgers
Algemener begrip
mantelzorgers
 

© 2021 Stimulansz