logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

woon-zorgcentra
complexen van zelfstandige woningen gericht op wonen in een beschutte omgeving met zorg- en/of servicearrangementen, maar met een contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service; bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar geen verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg nodig hebben
Ook wel
woon-zorgcomplexen
wozoco
Algemener begrip
woonzorg
 

© 2021 Stimulansz