logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

mentorschap
het door de rechter aanstellen van een vertrouwenspersoon voor meerderjarigen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld of goederen gaan) niet goed kunnen behartigen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten enz.; de mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, beslissingen over verzorging, verpleging en behandeling en begeleiding
Algemener begrip
wettelijke vertegenwoordiging
Zie ook
curatele
 

© 2021 Stimulansz